Blogg

Våra chakran

I kroppen har vi hundratals roterande energicentran som kallas chakran. 

Ordet "chakra" är sanskrit och betyder "hjul". När vi arbetar med andevärlden använder vioss av sju huvudchakran som är platserade utmed ryggraden och i huvudet.

Dessa chakran har olika färger, funktioner och är kopplade till olika organ.

 

Bas- och rotchakran

Är belägen vid ryggradens slut och kopplas till färgen röd eller svart.

Dess funktioner är bl.a vitalisera fysisk livskraft, överlevnad och insikter

 

Mjält-, navel- eller Sakrala chakrat

Är pltcerad ca tre fingerbredder under naveln och associeras med orange förg.

Funktioner som innefattas är bl.a livskraft, sexualitet och fysisk energi

 

Solarplexus chakrat

Är plcerad nedanför bröstbenet och har gul färg.

Dess funktioner är bl.a ämnesomsättning och känslor.

 

Hjärt chakrat 

Är placerat vid hjärtat och kopplas till grön eller rosa färg.

Har att göra  med bl.a blodcirkulation, medkänsla och harmoni.

 

Hals chakrat

Är beläget bakom struphuvudet och har ljusblå färg.

Funktioner här är bl.a tal, ärlighet och vänlighet/välvilja.

 

Pannchakrat

Också kallad Tredje Ögat är beläget i pannan strax ovanför näsroten och kopplas till indigoblå färg.

Chakrat är inblandat i bl.a intuition, klärvojans/klarsynthet och sinnesfrid.

 

Kronchakrat

Är beläget på hjässan och associeras med violett färg.

Det är inblandat i bl.a inspiration, förnimmelser och i förenadet av det Högre Jaget

 

8:de chakrat

Står för Kristus medvetandet. De övriga sju chakrana handlar om den egna utvecklingen. När dittmedvetande utgår från åttonde chakrat så ser du inte längre till ditt eget bästa utan utgår från vad som är bäst för hela mänskligheten. Du kommer då på en högre karmisk nivå. Allt du gör för du för hela Jordens bästa.

9:de chakrat

Handlar om en egen inre resa. Där du arbetar mer inåtriktad med din egen utveckling. Om du tidigare gjort mycket healingbehandlingar så kanske du känner att du behövermer tid för egna funderingar, läsning, egen healing och egna aktiviteter. Du ser djupare in i dig själv och hittar nya andliga djup och frigör mycket karmiskt. Du förstår att karmiska hör inte samman med bara dig utan påverkar också andra människor. Den människa som inte genomgår denna förvandling har inte föeståt vid den av Kristus medvetandet på åttonde nivån.

10:de chakrat

innebär att du lärt dig genom den djupa inre resa du gjort. Du förstår hur olika saker hänger samman med varandra. Du ser karmiska band och varför du är i den familj du är i, hur du ska leva ditt liv på Jorden och meningen med det.

11:te chakrat

Är totalt hänggivenhet att tjäna det Gudomliga och andliga. Du har också manifesterat det i fysisk form. Munkar och Nunnor befinner sig ofta på denna nivå eller den åttonde till elfte nivån. Inkarnerade upplysta människor.

12:te chakrat

Nivån är fullständig kontakt med källan, universum, Gud. Detta kan man ibland få i korta ögonblick av upplysning. Det är det som är den Heliga graalen när har fullständig insikt och är i totalt flöde

 

 Ärke Änglar och kristaller

Jeremiel   -   mörk lila aura, ametist kristall

Rafael      -     mörkgrön aura, smaragd och malakit

Chamuel  -     ljusgrön aura, grön fluorit kristall

Uriel        -      ljus gul aura, bärnstens kristall

Metatron  -    violett aura med gröna strimmor, vattenmelon turmalin kristall

Zadkiel    -     Indigo blå aura, lapis lazuli kristall

Raguel    -      ljusblå aura, aquamarin kristall kristall

Raziel     -       regnbågsfärgad aura, klar kvarts kristall

Jophiel    -      rosa aura, djuprosa kristaller (rubellite)

Azriel      -       vanilj/cremevit/ljus, ljus gul aura, krämgul kalcit

Mikael     -      mörkblå/mörklila aura (kungligt blå/purpur, sugalit kristall

Sandalphon - ljus turkos aura som ett tropiskt hav, turkos krisall

Gabriel      -    kopparfärgad aura, citrin kristall eller kopparmetallen

Haniel       -    blåaktig vit aura, månsten kristall

Ariel        -      blekrosa aura, rosenkvarts

 

 

 ÄNGLAR

Änglar är andligt högst utvecklade energier, de är Universums Ljusvarelser. 

De vibrerar på en frekvens som är så Ljus och Hög att människor vanligtvis inte kan se dem. De är, liksom du och jag, ett fragment av den allomfattande energin som vi kallar Gud.

Änglarna är androgyna eller könslösa men deras specifika egenskaper gör att vi uppfattar dem som antigen manliga eller kvinnliga energier. Änglar har till skillnad från dig och mig inte en egen fri vilja. De måste följa ALLTETS vilja, den stora planen, och i alla lägen agera utifrån det högsta goda för alla involverade. Detta är deras uppgift. DE sprider lugn, erbjuder oss stöd, tröst och healing. När vi lärt oss att öppnaa upp och får kontakt med våra änglar ser vi att till skillnad från våra egna ofta ganska komplicerade liv är änglarnas tillvaro och uttryckssätt mycket enkelt och tydlig. De är alltid här för att ge oss ljus och kärlek samt för att vägleda oss både i vardagen och i de stora avgörande frågorna i våra liv. Allt vi behöver göra är att ha tillit och att ta emot.

Ärke Änglarna begränsas inte av tid och rum och de kan befinna sig på många platser samtidigt. De hjälper oss att förstå livets mysterier och med sin oerhört kraftfulla energi kan de med vår tillåtelse hjälpa oss att transformera våra liv så att speglar vilka vi innerst inne är.

DU FÅR INTE ALLTID DET DU VILL HA MEN DU FÅR ALLTID DET DU BEHÖVER !!!!

Det finns ingenting som du inte kan överlämna till dina änglar. Dina drömmar, önskningar och böner blir alltid hörda och besvarade på ett sätt som är i samklang med de uppgifter du har kommit hit för att göra och de läxor du har att lära. 

Du får inte alltid det du vill ha men du får alltid det du behöver.

De agerar utifrån det som är bäst för dig och tar hänsyn till hela din självhistoria det vill säga det som är, det som har varit och det som komma ska.

Du kan få en personligare relation till Änglarna, om du kallar på den ÄrkeÄngel, vars änglar är specialister på att lösa just de problem som du behöver hjälp med

Var specifik:

Änglarna besvarar dina böner mer precision, och de är stolta över det. 

Ju mer specifik förfrågan, desto mer specifikt kommer svaret att vara.

Så länge du lever i harmoni med Universums källa och använder din energi till att hjälpa andra, så kommer änglaskarorna att hjälpa dig ända till minsta detalj i ditt liv.

 

 Lite om ÄrkeÄnglar

 

Skyddsängel

Ärke Ängel Mikael "Som är som Gud"

Färg: Blå

Be honom om:

Andliga gåvor - frihet från rädsla och tvivel på dig själv, stärkandet av din tro, din själs fullkomnande.

Praktiskt hjälp: beskydd från fysiska och andliga faror - allt från bilolyckor och rån till psykiska aggresioner, demonutdrivning

Värdsstjänande - inspirerar ledare och förbättningar i regeringar

 

Upplysnings ängel

 Färg: Gul

ÄrkeÄngerl Jofiel, "Guds skönhet"

Be den om:

Andliga frågor - vishet, upplysnins, förståelse, inspiration, kunskap, klart seende, kontakt med ditt Högre Jag

Praktiskt hjälp: 

hjälp att ta in information, studera inför och att klara prov, frihet från beroende, hjälp att skingra okunskap, högmod och trångsynhet

 

Kärleks Ängel

Färg: Rosa

ÄrkeÄngel Chamuel " han som ser Gud"

Be den om:

Andliga gåvbor - kärlek, medkänsla, nåd, kreativitet, förlåtelse, att övervinna själviska känslor, motvilja mot en själv, självfördömelse och dåligt självförtroende, att bli beredd att ta emot den Helige Ande

Praktisk hjälp: Skydd mot illvilja, förtal och missuppfattningar, hjälp att skapa nya vänskapsband och förhållanden, hjälp att läka skadade förhållanden, hjälp med att fungera bra ihop med andra, hjälp med att finna arbete, hjälp att hitta borttappade föremål

Världsstjänande - hjälp med att hela etniskamotsättningar och rasmotsättningar

 

Väglednings Ängel

Färg: Vit

ÄrkeÄngel Gabriel "Gud är min styrka"

Be den om: 

Andliga gåvor - vägledning om hur man skapar ett andligt liv, att din livsplan och syftet med ditt liv blir uppenbart, förmåga att övervinna modlöshet, glädje lycka och fullbordan.

Praktisk hjälp - hjälp med att få disciplin i och ordning på ditt liv, strukturerandet av din emotionella, mentala och fysiska omgivning, inklusive sådana saker som husköp och nya inriktningar i utbildning och arbetsliv.

Världstjänande - hjälp med att organisera fredsbevarande operationer, matdistrubition och medicinska insatser, hjälp till offer för naturkatastrofer

 

Helande Ängel

Färg: Grön

ÄrkeÄngel: Rafael "Gud har helat"Fridens Ängel

Be den om

Andliga gåvor - helhet, vision, andlig syn, att intuitivt känna sanning.

Praktisk hjälp - helande av kropp, sinne, själ och ande, inspiration att studera och praktisera musik, matematik, vetenskap och både traditionelll och alternativ medicin, hjälp med att tillgodose fysiska behov såsom mat, kläder, tak över huvudet, nödvändiga arbetsredskap.

Världstjänande - att övervinna klyftor mellan nationer, att hela de som skadats på slagfält, inspiration till nya botemedel mot sjukdomar

 

Fridens Ängel

Färg: purpur och guld med rubinstänk

ÄrkeÄngel Uriel "Guds eld"

Be den om:

Andliga gåvor - inre frid, andlig ro, att ilskans och rädslans knutar i ditt psyke upplöses, att stärka hoppet, hoppfullhet

Praktisk hjälp - fredliga lösningar på personliga, sociala och yrkesmässiga reltioner, hjälp med att skapa en harmonisk, stimulerande miljö för kreativitet och tillväxt, inspiration och hjälp till sjuksköterskor, läkare, de som vårdar i livets slutskede, rådgivare, lärare, domare, ämbetsmän och alla som tjänar andra människor.

Världstjänande - krigslut, fredsuppgörelser, främjandet av broderskap och förståelse, att den Gudomliga rättvisan manifesteras i domstolar och mellan nationer

 

Glädjens Ängel

Färg: Violett

ÄrkeÄngel: Zadkiel "Guds rättfärdighet"

Be den om:

Andliga gåvor - själslig frihet, lycka, glädje, förlåtelse, rättvisa, nåd, frigörelse från smärtsamma minnen och negativa personlighetsdrag.

Praktisk hjälp - tolerans, diplomati, inspiration till vetenskapsmän, ingenjörer, arkitekter, skådespelare och artister.

Världstjänande - frigörelse från minnen av missämja mellan nationer och etniska grupper, inspiration till kreativa förhandlingslösningar och upprättandet av lagar, föreskrifter finansiella och ekonomiska riktlinjer, handelsavtal och fredsavtal.

 

UPPSTIGNA  MÄSTARNA

 

El Morya

Han är Mästarern av den första strålen av Guds vilja. El Morya representerar gudsfruktiga attribut mod, säkerhet, makt, rättfram, självtillit. pålitlighet, tro och initiativ

 

Lord Lanto

Lord Lanto är den andra stråle - den gula stråle av belysning. Han ägnar sig åt utbildning av hjärtat och belysningen av ungdomar i världen

 

Paul Venetian

Paul Venetianska är mästare av den tredje stråle av Gudomlig Kärlek, rosa flamma. Han sponsrar uppstigen mästare kultur för denna åldergrupp och fungerar med alla som önskar att manifestera att kultur i konsten.

 

Serapis Bey

Mästare av fjärde stråle, lär vägen till uppstigningen. Han hjälper sina elever i själv disciplinerna de fyra lägre instanser som är nödvändiga för uppstigandet

 

Hilarion

Mästaren av den femte strålen och helande mästare på den gröna

 strålen av hälsa, nederbörd och sanning. Han instruerar oss på relationen mellan vetenskap och religion, som båda är delar av den gröna strålen av sanning.

 

Dam ledar - Nada

Lady Mästare Nada är den sjätte strålen av äviktig position som hierarch av Vattumannens tidsåldermbete, service och fred. Hon är mycket engagerad med initiering och sponsring av två lågor och Vattumannens tidsålder familjen

 

Saint Germain

Mästare av den sjunde strålen av frihet, barmhärtighet, transmutation och ritual. Han har mycket viktig position som hierarch av Vattumannens tidsålder. Han undrevisar sökande i vetenskapen om gudomliga alkemi och transmutation.

 

Maha Chohen

Maha Chohen är en företrädare för den Heliga Ande. Den som innehar detta plats i hierarkin representerar den Heliga Ande till förändringarna i den här planeten och elementärt riket

 

 

ATTRAKTIONSLAGEN

Börja lev ditt drömliv med hjälp av attraktionslagen

 

 Är en kraftfull lag Man skulle kunna säga att det är Universums magnetisa kraft som för ihop liknande skapandets kraft.

Genom attraktionslagen drar du till dig tankar och idéer som liknar dina egna. Den drar till sig människor som liknar dig i natur, tankar och bedrifter. Den drar också till dig  överensstämmande situationer och förhållanden som passar dig.

Den manar till försiktighet för det du tänker och agerar för får du i ditt liv. Tänker du positivt får du ett positivt resultat, tänker du negativt får du ett negativt utfall. Du ska alltså ha en positiv livssyn.

 

För att kunna dra nytta av attraktionslagen bör du förstå dess grunder.

1 ATTRAKTIONSLAGEN

ÄR EN NATURLAG precis som t.ex. GRAVITATIONSLAGEN

 

2. LIKNANDE ATTRAHERAR LIKNANDE

"Lika barn leka bäst." brukar det heta och det passar bra när det gäller attraktionslagen. Den hjälper dig att dra till dig människor som liknar dig

 

3. FÖRÄNDRING

ÄR DET ENDA SVARET det enda permanenta i Universum och i ditt liv är förändring. När det händer något som du inte gillar i livet så måste du ändra din attityd. Det finns ingen annan utväg.

 

KONSTEN ATT BEHÄRSKA ATTRAKTIONSLAGEN 

Nyckeln till att behärska attraktionslagen ligger i själva verket i att behärska eller kontrollera dig själv snarare än själva lagen. Lagen är oföränderlig och du måste förändra dig själv för att kunna dra fördel av den. Ju mer du förändrar dig, destå kraftfullare blir attraktionslagen och destå mer kommer du att attrahera till ditt liv. 

Om du vill ha ut det bästa av ditt liv så är det bara att börja leva den livsstil du drömmer om. När du börjat leva den livet du vill vill ha så kan du vara säker på att attraktionslagen redan börjat fungera för dig

 

Följ de här stegen för att dra full fördel av attraktionslagen

- Klargör vad det du vill: 

Var konkret och detaljerad

- Visualisera i detalj det du vill ha:

Se dig själv när du redan har det du vill ha. Hur känns det? Det är viktigt att koppla in starka känslor i det här, annars fungerar det inte.

- Tillåt dig själv att ta emot det du vill ha: 

"Ja, tack. Jag vill ha det" när du får det du vill ha.

- Utför nödvändiga handlingar för att uppnå det du vill:

Tveka aldrig utan agera på alla möjligheter och chanser som dyker upp.

Här är några "tips" om hur attraktionslagen kan fungera ännu bättre för dig:

- Sluta aldrig växa:

Du ska aldrig, vid något tillfälle i dit liv, sluta växa som människa. Det betyder att du aldrig får känna att du uppnått allt i ditt liv. Inbilla dig inte att du vet allt om något. När du gör det kommer attraktionslagen att sluta fungera för dig.

- Försök inte hålla attraktionslagen hemlig:

Det här betyder att du måste berätta om lagen och lära ut den till andra människor. Just mer du lär ut om den, desto större insikt får du själv.

- Försök lära dig att bli snabbare:

Fokusera på att attrahera det du vill ha snabbare så att du får det fortare. Lägg stoltheten åt sidan och förändra allt som du behöver förändra.

Flera tips:

 Koncentrera dig bara på det du vill ha i ditt liv

Föreställ dig att du redan har det du vill ha

Känn att du redan har det och föreställ dig vilken fantastisk känsla det är

Försök aldrig att begränsa ett resultat till ett specifikt syfte

När du får en möjlighet, ta den utan att tveka

Lita på processen att det du önskar är på väg

Agera som du redan har det du önskar dig

Gör saker som gör dig glad

Var tacksam och uppskatta det du redan har i ditt liv

När du har vad du vill hya måste du visa tacksamhet för det. 

Ju mer tacksamhet du vissar, desto mer kommer du att få